(1)
Gurusinga, R. E.; Retnowati, L.; Wiyono, S.; Tondok, E. T. Dampak Penggunaan Fungisida Sintetik Pada Kelimpahan Cendawan Endofit Tanaman Padi. J. Ilmu. Pertan. Indones. 2020, 25, 432-439.