[1]
R. E. Gurusinga, L. Retnowati, S. Wiyono, and E. T. Tondok, “Dampak Penggunaan Fungisida Sintetik pada Kelimpahan Cendawan Endofit Tanaman Padi”, J. Ilmu. Pertan. Indones., vol. 25, no. 3, pp. 432-439, Jul. 2020.